Obalové a balící materiály nejlevněji v ČR. E-shop - obaly-servis.cz

Stav košíku:
0 Ks za 0,- Kč
jméno:
heslo: 

Reklamační řád

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) Na e-mailovou adresu provozovatele.
b) Poštou na adresu provozovatele.
c) Telefonicky.
d) Osobním doručením.

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit
- reklamované zboží v originálním obalu bez porušené pečetě
- stručný popis závady
- doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu

Reklamace uplatněná v záruční době

1. Záruční podmínky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

- máte-li při přebírání na poště pochybnosti o obsahu balíku (poškozený karton či páska), zkontrolujte za přítomnosti pracovníka pošty zboží s dodacím listem. Dodatečnou reklamaci obsahu zásilky můžete provést u dodací pošty do dvou pracovních dnů od převzetí. Po zjištění závad je pošta povinna sepsat zápis o uplatnění nároku za škodu.

- při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má zákazník právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal.

- dojde-li ze strany zákazníka k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal zboží

- jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník nárok buď na výměnu věci za bezvadnou nebo na finanční vyrovnání

- uznána nebude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného užívání.

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.

obaly-servis.cz - obaly pro Vás